Creatief Om-denken

Situatie

Als je op een echt nieuwe manier de kerntaken wilt invullen zul je anders moeten organiseren. De gemeente Ede organiseert daarom een Omdenk-traject voor haar 750 medewerkers.

Wat ik doe:

Op de kick-off-dag verzorg ik twee maal een speedcursus Creatief Om-Denken voor 25 deelnemers. Gebaseerd op patroon herkennen en patroon doorbrekende denktechnieken. Deelnemers maken een mindmap van hun superheld als inspiratiebron voor nieuwe ideeën.

Het resultaat

De deelnemers vinden de inhoud en energie van deze workshop een eye-opener. In de maanden erna vragen nog acht andere afdelingen om ook zo een Speedcursus. Bij deze speedcursussen betrek ik ambtenaren die zich verder willen bekwamen in het faciliteren van creatief denken. Zo snijdt het creatieve mes aan twee kanten..

Uiteindelijk heeft ruim 25% van alle medewerkers van de gemeente Ede op deze wijze de principes van creatief denken geleerd. Dat geeft houvast bij innovatie want ze kunnen het gemakkelijk toepassen in hun eigen werk en ook in vergaderingen en projecten rond de kerntaken.