Inwoners in gesprek

Situatie

De gemeente Waalre wil haar inwoners stimuleren om meer en gemakkelijker hulp aan elkaar te vragen en te geven. Een van de wensen is om met bewoners hierover in gesprek te gaan. Het project loopt van 2014 tot 2017. Er is een klankbordgroep van vrijwilligers en professionals.

Wat doe ik

De gemeente help ik met het ordenen en structureren van de beoogde doelen. We kiezen voor een organisch proces waarbij we per fase bezien wat nodig is. Ik maak een verbinding met o.a. de beweging  Dag van de dialoog 

De eerste brainstormsessie met 20 uitgenodigde burgers in het najaar van 2014 levert frisse nieuwe ideeën en invalshoeken voor een grotere uitrol. In het voorjaar van 2015 zijn er meerdere dialoog avonden waar inwoners met elkaar kunnen spreken en meedenken in oplossingen. De intentie is om later in 2015 huiskamer gesprekken te voeren volgens de methode van waarderend onderzoek (Apprciative Inquiry).