Personele mobiliteit

UWV Werkbedrijf in de regio Brabant Zuid-Oost wil de personele mobiliteit vergroten. Hoe zorg je ervoor dat meer medewerkers gemakkelijker doorstromen?

Wat doe ik

Samen met de verantwoordelijke HRM specialist stel ik het programma samen. De 20 managers gaan met behulp van de zes denkhoeden van De Bono door het onderwerp heen. We eindigen met een daverende brainstorm.

Resultaat

Er zijn vier actiepunten benoemd die door verantwoordelijken zijn opgepakt en uitgevoerd. Mooiste wapen-idee-feit: Plan B  in elk functioneringsgesprek. Dat betekent dat elke medewerker altijd dient aan te geven welke baan hij ambieert als hij niet meer bij het UWV werkt. De regiodirecteur gaf het goede voorbeeld door zijn alternatieven in een speech openbaar te maken.

Voor het UWV Werkbedrijf in Brabant Zuid-Oost en in Limburg verzorg ik sinds 2009 workshops Creatief Denken zowel voor medewerkers als voor clienten, Ideeën-ateliers mobiliteit voor boventallige medewerkers en ik begeleidde de kick-off van het traject Betekenisvoller Werken voor het UWV Werkbedrijf in Eindhoven.