Procesbegeleiding

Je wilt medewerkers, klanten, inwoners of leden betrekken bij veranderingen. Je wilt:

Managers, bestuurders, team- en projectleiders help ik om op participatieve manieren veranderingen en transities te realiseren.

 

Als facilitator heb ik de visie dat de deelnemers zelf, samen het meest deskundig zijn over hun vraagstuk. Ik prikkel hen om actief deel te nemen. Daardoor ontwikkelen zij oplossingen van binnenuit. Ook bij taaie vraagstukken. Het is bewezen dat daardoor meer draagvlak en dieper eigenaarschap ontstaat.

Voorbereiding

Samen met de opdrachtgever verken ik de situatie en de uitdaging. Ik stel leuke, maar ook lastige vragen. De deelnemers kunnen betrokken zijn bij de voorbereiding. Bijvoorbeeld via een enquête, een interview of als werkgroep. We analyseren welke perspectieven er spelen bij de stakeholders en wat de bijeenkomst moet opleveren in deze fase van de transitie.  In een draaiboek zet ik de puntjes op de i.

Uitvoering

Tijdens de bijeenkomst zorg ik voor het proces. Mijn rol is die van facilitator, gespreksleider of dagvoorzitter. Ik zorg voor een goede sfeer, dat er versneld of vertraagd wordt, dat er energie is en dat resultaten behaald worden in de tijd die daarvoor staat.

Resultaat

Daarna volgt de afronding en evaluatie. De wijze van verslag is maatwerk, denk aan een fotoverslag met sfeerbeelden of een uitwerking van de plannen in een beeldverslag, video of glossy.

 

Wil je meer weten?

Bel of mail me om te kijken wat ik voor jou en jouw organisatie kan betekenen.

 

Cases:

Inwoners in gesprek

De gemeente Waalre wil inwoners stimuleren om gemakkelijker hulp aan elkaar te vragen en te geven. Hoe breng je inwoners hierover met elkaar gesprek?

Identiteit transitie

De veranderingen in de buitenwereld veranderen ook de organisatie van binnen. Hoe benoem je die verandering? Hoe kom je tot je nieuwe identiteit?

Wat vinden je klanten?

Om je werk goed te doen moet je de mening van je klanten weten. Hoe kom je daarachter? Gewoon, door een gesprek te voeren dat er toe doet. Zoals het Amerikaanse PennWell dat wereldwijd energie beurzen organiseert.