Samenwerken in de wijk

Situatie

Brabant Zorg,  Brabant Wonen, Vivaan en Rigom willen de samenwerking tussen hun medewerkers verder versterken. Om in de wijken betere zorg te verlenen en om in te spelen op alle veranderingen in de WMO en AWBZ. Voor de werkconferentie  schrijven zich 120 medewerkers in uit Den Bosch, Oss, Uden, Veghel en enkele kleinere kernen.

Wat ik doe

Samen met de werkgroep uit de organiserende instellingen maken we in twee maanden een programma. Ik ben dagvoorzitter, leidt gesprekken en faciliteer het middagprogramma met een speedcursus Creatief Denken. De deelnemers werken in buurt-subgroepen hun plannen uit en pitchen die daarna bij de bestuurders. Zo leert iedereen van elkaars ideeën.

Het resultaat

De medewerkers uit de diverse wijken leren elkaar kennen, het is een aangezet tot vernieuwend denken en handelen en de beste plannen krijgen support van de bestuurders.

“Inspirerende conferentie gisteren! Vond met name de cursus creatief denken erg boeiend: Dank daarvoor.”